Výroba

Kovářské svařování používané při vkládání ostří, nebo k výrobě damascénské oceli je technika, při které se spojované materiály nahřejí na svařovací teplotu (1300 stupňů) a přiměřenými údery se materiály spojí. Při tomhle procesu se prolínají mezikrystalické mřížky obou kovů a tím se z nich stává jeden kus. K tomuto procesu se ovšem nedají použít všechny materiály. Kovářsky svařitelné oceli jsou řádově oceli s nízkým obsahem legovacích prvků, zejména pak chromu. Na sekery používáme nízkouhlíkovou ocel na samotné tělo sekery a ostří z uhlíkové oceli, které se vkládá a kovářsky svaří se zbytkem sekery. Touhle metodou získáme vynikající vlastnosti, protože je sekera houževnatá a nevylamuje se jí ostří.  

Reklamace

Naše výrobky sice disponují vysokou kvalitou, ale používejte je pouze k účelům, ke kterým jsou naše produty určené. Při poškození výrobku při činnosti, která nebyla pro daný produkt určena se nevztahuje možnost reklamace. Samozřejmě nás však s kontaktujte s jakoukoliv závadou a individuálně ji s vámi k vaší spokojenosti vyřešíme.